c

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Pilzno - Ropczyce

Realizacja projektu

W ciągu niemal 34 miesięcy prac realizowanych „pod ruchem” przebudowaliśmy 23 km trasy, 6 obiektów mostowych, 34 przepusty, 34 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi i gminnymi oraz 20 zatok autobusowych. Wybudowaliśmy 5 km ekranów akustycznych, 2 ronda, 16 km chodników i 5,5 km dróg serwisowych. W ramach inwestycji przebudowaliśmy sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne. Zamontowaliśmy 5 separatorów do oczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i posadziliśmy także 5,7 tys. drzew i krzewów.
W ramach kontraktu przebudowaliśmy dwa skrzyżowania w Dębicy: z ulicą Wielkopolską oraz Krakowską i Gumniską. Na skrzyżowaniach powstały ronda o średnicy 50 m i 40 m, które usprawniają wjazd i wyjazd z drogi krajowej. Na każdym rondzie wykonaliśmy specjalne przejazdy umożliwiające komunikację pojazdom ponadnormatywnym.
Istotną częścią inwestycji była przebudowa wiaduktu i 5 obiektów mostowych. Najtrudniejszą technologicznie częścią robót inżynierskich była budowa nowej 187-metrowej przeprawy przez rzekę Wisłokę w miejscowości Łabuzie (k/Pilzna). Do realizacji dwóch równoległych mostów wykorzystaliśmy – po raz pierwszy na Podkarpaciu – technologię nawisową. W metodzie tej najpierw powstaje zalążek mostu, czyli tzw. segment startowy. Od niego, w obie strony równocześnie, budowany jest most.
W Latoszynie nad rzeką Ostra wybudowaliśmy kolejne dwa równoległe obiekty, o długości 49 m każdy. Przebudowaliśmy również 30-metrowy most nad rzeką Zawadka w Zawadzie, a także 43-metrowy wiadukt nad ulicą Gajową w Dębicy. Na czas trwania prac nad ulicą Gajową wybudowaliśmy tymczasowy obiekt umożliwiający zachowanie ciągłości ruchu na krajówce.

Projekt w liczbach

  • roboty ziemne: 230 tys. m3
  • podbudowy: 770 tys. m2
  • nawierzchnie: 570 tys. m2
  • oznakowanie poziome: 27 tys. m2
  • ścieki prefabrykowane: 20 tys. m

Zmodernizowane fragmenty drogi:

  • odcinek Nagawczyna – Ropczyce o długości 9,012 km
  • odcinek Pilzno – Nagawczyna o długości 14,087km

Czego szukasz?

Pasujące

loading