c

Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie

Projekt w liczbach

  • Przesłona cementowo-gruntowa DSM: 27 455 m²,
  • Przesłona Sefi: 28 206 m²
  • Ścianka szczelna Larsena: 438 mb
  • Formowanie nasypów: 102 327 m³
  • Remont i podwyższenie istniejących murów bulwarowych: 2 758 mb
  • Nowe mury: 5 663 mb
  • Rozbieralna ścianka przeciwpowodziowa DPS 2000: 868 mb

Czego szukasz?

Pasujące

loading