c

Modernizacja układu torowego na odcinku Międzylesie - granica państwa

  • Modernizacja linii kolejowej CE-59
  • Modernizacja linii kolejowej CE-59
  • Modernizacja linii kolejowej CE-59
  • Modernizacja linii kolejowej CE-59

Linia CE-59 Wrocław Główny – Międzylesie - Granica Państwa należy do najważniejszych tras kolejowych w Polsce i stanowi część międzynarodowych połączeń kolejowych. Celem zrealizowanej przez nas modernizacji było dostosowanie tej linii do standardów technicznych zgodnych z europejską umową o najważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących.
Prace zrealizowane przez naszą firmę na odcinku Międzylesie – zachodnia granica Polski obejmowały modernizację układów torowych, przebudowę podtorza, renowację odwodnienia i elektryfikację odcinka. Zmodernizowaliśmy również obiekty inżynieryjne i przebudujemy pięć przejazdów kolejowych wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Zabudowaliśmy także urządzenia diagnostyki stanów awaryjnych taboru i przebudujemy układ zasilania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Czego szukasz?

Pasujące

loading