c

Modernizacja ul.Warszawskiej w Tarnobrzegu

  • Ul. Warszawska w Tarnobrzegu
  • ul. Warszawska w Tarnobrzegu
  • Ul. Warszawska w Tarnobrzegu
  • Ul. Warszawska w Tarnobrzegu

Jesienią 2006 roku Skanska zakończyła realizację jednej z największych inwestycji w Tarnobrzegu – modernizację ulicy Warszawskiej. Prace trwały 15 miesięcy, a ich wartość wyniosła ponad 4,5 mln EUR. Inwestycję w 64% dofinansowała Unia Europejska w ramach programu Phare.

Ulica Warszawska, zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta, stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 723, łączącej Sandomierz i Tarnobrzeg. Ulica ta oraz dochodzące do niej ulice miejskie miały zniszczone nawierzchnie, a trasa, stanowiąca fragment drogi wojewódzkiej, nie była dostosowana do przewozów wysokotonażowych. Brakowało chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych i kanalizacji.

Korzyści dla lokalnej społeczności

W sąsiedztwie ul. Warszawskiej znajduje się ponad 40 małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających niemal 600 osób. Dzięki przebudowie trasy wzrosła atrakcyjność tych terenów dla potencjalnych inwestorów, a tym samym szanse na dalszy rozwój gospodarczy. Efektem zrealizowanych przez Skanska robót jest również poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców oraz usprawnienie komunikacji zarówno w samym Tarnobrzegu, jak i na trasie prowadzącej do Sandomierza.

Czego szukasz?

Pasujące

loading