c

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu

  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu

Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią. W ramach kontraktu przebudowaliśmy koryto i międzywale Odry na odcinku 3 km. Zmodernizowaliśmy również towarzyszące obiekty hydroinżynieryjne. Prace, które wykonywaliśmy, wymagały m.in. przegrodzenia Młynówki dwiema grodziami i wypompowania z wnętrza wody. Pozwoliło to na oczyszczenie dna rzeki i prowadzenie prac archeologicznych.
Wąskie zabytkowe uliczki w centrum miasta uniemożliwiały dojazd sprzętu budowlanego, w związku z czym wiele prac wykonywaliśmy przy pomocy taboru pływającego i transportu łączonego lądowo-wodnego. Urządzenia hydrotechniczne, które wyremontowaliśmy (np. jaz) mają zabytkowy charakter - pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Ich modernizacja została przeprowadzona w taki sposób, aby jak najwierniej odpowiadały zabytkowym oryginałom. Przepływająca przez nie woda jest podświetlana, dzięki czemu obiekty te są dodatkową atrakcją centrum Opola.

Czego szukasz?

Pasujące

loading