c

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze

  • oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze
  • oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze
  • oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze

Przeprowadzona przez naszą firmę modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze zwiększyła jej przepustowość, poprawiła jakość oczyszczanych ścieków i dostosowała oczyszczalnię do polskich i europejskich wymagań z zakresu ochrony środowiska. W ramach inwestycji wybudowaliśmy wielofazowy reaktor oczyszczania biologicznego, osadniki wtórne z pompowniami osadu pływającego oraz obiekty przeróbki osadów. Zmodernizowaliśmy również wał przeciwpowodziowy, który zabezpiecza oczyszczalnię ścieków od strony rzeki Bóbr. Nasza firma zmodernizowała również część istniejących obiektów i wybudowała nowe dla potrzeb ciągu technologicznego. Dużym wyzwaniem dla podczas realizacji projektu było dla nas prowadzenie prac na czynnym obiekcie oraz konieczność uzyskania wymaganych parametrów ścieków.
Zrealizowana przez nas inwestycja umożliwiła prawidłowe oczyszczanie ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni oraz poprawiła sposób zagospodarowania osadu.

Czego szukasz?

Pasujące

loading