c

Aktywizacja Terenów Górskich położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  • Park Świętokrzyski
  • Park Świętokrzyski
  • Park Świętokrzyski

W ramach inwestycji pod nazwą „Rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego” wykonaliśmy cztery zbiorcze systemy kanalizacyjne, dwie oczyszczalnie ścieków i trzy zbiorniki retencyjne. Obiekty te położone są na terenach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, obejmujących Świętokrzyski Park Narodowy i kilka parków krajobrazowych.
Pomimo utrudnień wynikających z niestabilnego podłoża zrealizowaliśmy projekt w ciągu zaledwie 14 miesięcy. Utrudnienia podczas realizacji kontraktu wiązały się także z prawdopodobieństwem znalezienia niewypałów i niewybuchów na placu budowy.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Jego realizacja pozwoliła na poprawę warunków ekologicznych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, podniesienie walorów turystycznych tych terenów oraz ich zabezpieczenie przed powodzią.

Czego szukasz?

Pasujące

loading