c

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" odcinki R1 i R2

Dodatkowe informacje

Budowa odcinków R1 i R2 wchodzi w zakres realizacji Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) "Zachód" będącej elementem DTŚ Katowice - Gliwice.
Wybudowaliśmy drogę klasy GP - dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, z pasami awaryjnymi. Jezdnie rozdzielone są pasem zieleni. Na całej długości trasa przebiega bezkolizyjnie w stosunku do istniejących i projektowanych elementów układu komunikacyjnego.
Dla połączenia DTŚ z układem komunikacyjnym Rudy Śląskiej wybudowaliśmy dwupoziomowy węzeł typu "karo", drogę o długości 3,2 km, 6 obiektów mostowych oraz przejście dla pieszych.
Wyzwaniem przy tak dużym kontrakcie było zorganizowanie logistyczne i organizacyjne projektu, który realizowaliśmy w środku aglomeracji śląskiej, z wielokrotnymi zmianami organizacji ruchu. Pomimo tych utrudnień i etapowych odbiorów udało nam się oddać projekt dwa tygodnie przed terminem.

Powierzony nam zakres prac obejmował budowę dwóch odcinków DTŚ „Zachód”: R1 i R2 w Rudzie Śląskiej. Wybudowaliśmy drogę klasy GP (droga główna dla ruchu przyspieszonego) z dwiema jezdniami, posiadającymi po trzy pasy ruchu każda oraz z pasami awaryjnymi. Wzdłuż jezdni, rozdzielonych pasem zieleni, ustawiliśmy ekrany dźwiękochłonne chroniące mieszkańców przed hałasem. Trasa łączy się z układem komunikacyjnym Rudy Śląskiej poprzez dwupoziomowy węzeł. Prace przy projekcie objęły także przebudowanie: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej, sieci wodociągowej oraz linii tramwajowej i kolejowej.

Projekt w liczbach

• 3,2 km dwujezdniowej drogi głównej
• 6 obiektów mostowych
• 4 wiadukty drogowe
• 1 wiadukt kolejowy
• 1 dwupoziomowy węzeł typu "karo"

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading