c

Modernizacja drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna-Golnice

  • Olszyna-Golnice
  • Olszyna-Golnice
  • Olszyna-Golnice

Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych polskich dróg o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Skanska otrzymała zlecienie wykonania dwóch odcinków jezdni północnej drogi krajowej nr 18. Odcinek I od węzła Olszyna do węzła Królów o długości 8,92 km, z nawierzchnią bitumiczną oraz odcinek III od węzła Żary do węzła Iłowa o długości 12,57 km z nawierzchnią betonową. W ramach kontraktu przebudowaliśmy całą infrastrukturę techniczną - linie energetyczne, wodociągowe itp. W ciągu drogi wybudowaliśmy nowe obiekty inżynierskie oraz przebudowaliśmy istniejące wiadukty drogowe nad budowaną jezdnią. Została również przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonano urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla przyległego środowiska (urządzenia służące do oczyszczania wód opadowych spływających z jezdni, zbiorniki retencyjne – przeznaczone do zbierania i magazynowania nadmiaru wody opadowej, pasy zieleni izolacyjnej itp.). Wiadukty nad drogą krajową nr 18 zostały dostosowane do funkcji przejść dla średnich i dużych zwierząt, istniejące przepusty na ciekach wodnych zostały dostosowane do przejść dla małych zwierząt oraz powstało kilkadziesiąt nowych przepustów drogowych, umożliwiających przemieszczanie się zwierzyny drobnej. Całą trasę ogrodzono, a na obiektach mostowych zamontowano ekrany akustyczne. Powstało kilkadziesiąt km dróg dla gospodarki leśnej. Znacznej poprawie uległo bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Prace polegały na dobudowaniu jezdni o parametrach autostradowych, z przeznaczeniem dla ruchu w kierunku przejścia granicznego z Niemcami. Konieczna była organizacja węzła betoniarskiego na potrzeby wykonania nawierzchni betonowych - ok. 86 000 m3. Cały projekt był dużym wyzwaniem logistycznym i technologicznym.

Po oddaniu do użytku drogi krajowej nr 18 komfort podróżowania znacząco się poprawił. Zmniejszył się ruch samochodów ciężarowych w pobliskich wioskach, a przy tym wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców wiosek, a zwłaszcza dzieci.

Czego szukasz?

Pasujące

loading