c

Obwodnica Oleśnicy

Realizacja projektu

Budowa obwodnicy Oleśnicy była dużym przedsięwzięciem zarówno pod względem logistycznym jak i technologicznym. Podłoże pod podpory wiaduktu drogowego wymagało wzmocnienia przy pomocy pali piaskowych. Ze względu na wysokie nasypy, skarpy zostały dodatkowo wzmocnione geokratami.

Projekt w liczbach

  • Szerokość jezdni: 7 m
  • Długość obwodnicy: 4,8 km
  • Długość drogi ruchu pośpiesznego: 3,6 km
  • Długość drogi ekspresowej: 1,2 km
  • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m
  • Szerokość poboczy gruntowych: 2 m
  • 3 obiekty mostowe
  • 1 650 mb ekranów akustycznych
  • 12.2 km barier ochronnych

Czego szukasz?

Pasujące

loading