c

Obwodnica Szubina

  • Obwodnica Szubina
  • Obwodnica Szubina
  • Obwodnica Szubina
  • Obwodnica Szubina

Wybudowana przez Skanska obwodnica Szubina to fragment drogi krajowej nr 5, która w przyszłości stanie się częścią trasy ekspresowej S5 łączącej autostrady A1 i A2. Obwodnica Szubina, wraz z siedmioma obiektami mostowymi zapewniającymi bezkolizyjne przejazdy, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu i warunków życia w mieście.

 

Podczas budowy obwodnicy największym wyzwaniem technologicznym i logistycznym było dla nas wzmocnienie podłoża. Ponieważ jego wysoka wilgotność uniemożliwiała wbudowanie gruntów rodzimych w nasyp, ustabilizowaliśmy grunty wapnem. Zaskoczyło nas także nieuwzględnione w projekcie torfowisko, usytuowane w ciągu trasy głównej. Konieczna okazała się wymiana gruntu i wzmocnienie go kolumnami DSM. Musieliśmy także opracować nowe współrzędne dla wszystkich dróg realizowanych w ramach kontraktu i zaprojektować kilka dodatkowych dróg zbiorczych. Pomimo tych utrudnień kontrakt został zrealizowany na czas i zgodnie z wymaganymi parametrami jakościowymi. Łącznie wybudowaliśmy ponad 5 km obwodnicy z siedmioma obiektami mostowymi i ponad 10 km dróg dojazdowych i serwisowych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading