c

Przebudowa zakopianki na odcinku Rdzawka - Chabówka

  • Droga krajowa nr 47
  • Droga krajowa nr 47
  • Droga krajowa nr 47
  • Droga krajowa nr 47

Popularna zakopianka to liczący prawie 95 km odcinek drogi krajowej nr 47 łączący Kraków z Zakopanem. Od czasu wybudowania tej trasy, przez ćwierć wieku na zakopiance nie przeprowadzono praktycznie żadnych modernizacji. Wąska jezdnia, koleiny, strome i kręte podjazdy oraz brak odpowiedniego oznakowania były przyczyną wielu wypadków. W 2000 r. łączna długość dwujezdniowych odcinków tej trasy wynosiła zaledwie ok. 29 km (odcinek Kraków – Myślenice i obwodnica Nowego Targu). Aby poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowość trasy, rozpoczęto jej stopniową modernizację. Inwestor powierzył Skanska remont jednego z najstarszych odcinków drogi między Chabówką i Rdzawką.

Środowisko naturalne

W czasie realizacji inwestycji zadbaliśmy o zminimalizowanie negatywnego wpływu drogi na środowisko naturalne. W sąsiedztwie 9-przęsłowego mostu wybudowaliśmy betonowe zbiorniki, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiają odcięcie odpływu z drogi np. niebezpiecznych materiałów powstałych po wypadku samochodowym. Nasza firma wykonała także kanalizację deszczową wraz z separatorami i odstojnikami, pozwalającymi na usunięcie ropopochodnych zanieczyszczeń z wód opadowych.
Zbudowaliśmy również specjalne przepusty - bezkolizyjne przejścia dla płazów i małych gadów, umożliwiające im swobodną i bezpieczną migrację. W bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych ustawiliśmy 600 m ekranów akustycznych redukujących hałas.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Budowa drugiej jezdni zakopianki i dróg zbiorczych wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Wyremontowaną odcinkiem zakopianki podróżuje się szybko i komfortowo.

Nagrody

Nagroda I stopnia w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji "Budowa drogowo-mostowa roku 2002".

Czego szukasz?

Pasujące

loading