c

Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 7 Żukowo–Chyżne na odcinku Żukowo–Gdańsk

Zakres robót:

 •  przebudowa 7,2 km
 • wykopy  – 6.700 m3
 • nasypy  – 6.700 m3
 • stabilizacja  –2.650 m3
 • KŁSM  – 8.600 t
 • masa bitumiczne – 32.200 t
 • krawężnik  bet.– 16.300 m
 • krawężnik  kamienny – 1.400 m
 • nawierzchnia z kostki – 4.300 m2
 • nawierzchnia z kostki kamiennej – 1.700 m2
 • geokompazyt na poszerzeniach – 18.000 m2

 

 • oświetlenie
 • teletechnika
 • likwidacja osuwisk
 • gazociąg
 • sygnalizacja świetlna
 • przepusty
 • obiekty mostowe (most i kładka)

Czego szukasz?

Pasujące

loading