c

Modernizacja stacji kolejowej Korytów

Projekt w liczbach

  • wykonanie robót ziemnych - 16 278 m³

  • ułożenie geowłókniny- 14 397 m²

  • ułożenie warstwy ochronnej z klińca - 16 754 m²

  • rozbiorka torów- 5,7 km

  • rozbiorka rozjazdów - 25 kpl.

Czego szukasz?

Pasujące

loading