c

Remont Estakad Bielańskich w Warszawie

  • estakady
  • estakady
  • estakady

Estakady Bielańskie to dwa równoległe obiekty o długości 819 i 814 m, zlokalizowane w ciągu Wisłostrady, wybudowane w latach siedemdziesiątych. Odbywa się po nich ciężki i intensywny ruch relacji Warszawa - Gdańsk. Estakady zlokalizowane są w rejonie Skarpy Wiślanej, w sąsiedztwie rezerwatu „Las Bielański”.

Remont obiektu polegał na demontażu wyposażenia, rozbiórce ustroju nośnego, podpór słupowych i przyczółków, a następnie odbudowie podpór i wykonaniu nowego ustroju nośnego o konstrukcji zespolonej stalowo–żelbetowej, a także elementów wyposażenia latarń i nowego systemu odwodnienia. Estakada była odbudowywana segmentami czteroprzęsłowymi, począwszy od ich środka, stopniowo w obu kierunkach.

Na estakadzie zachodniej Skanska zamontowała dodatkowo ekrany akustyczne, zabezpieczające rejon Lasu Bielańskiego przed szkodliwym wpływem intensywnego ruchu samochodowego.
Prace zakończyły się dwa miesiące przed terminem. Od 3 października 2008 roku kierowcy mogą jeździć obiema estakadami: wschodnią i zachodnią – każda z nich ma trzy pasy ruchu.

Czego szukasz?

Pasujące

loading