c

System wodno-kanalizacyjny w Otwocku

  • Stacja uzdatniania wody Grunwaldzka - budynek technologiczny
  • Stacja uzdatniania wody - studnia głębinowa

Od kwietnia 2008 do października 2010 na terenie Otwocka Skanska wybudowała magistralne przewody wodociągowe, rozdzielczą sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe. Długość sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w ramach projektu wyniosła 119 790 m (magistrale o długości 31 770 m i rozdzielcza sieć wodociągowa 88 020 m).

Inwestycja objęła również zaprojektowanie i wykonanie nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej -  Stacja Uzdatniania Wody „Grunwaldzka” - o wydajności 125 dm sześc. na sekundę  oraz modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody „Karczewska” polegająca na instalacji dwóch filtrów ZK-10 oraz dwóch pomp LP 100-200-120 m sześć. na godzinę. Wydajność tej stacji, po modernizacji, wyniosła 12 000 m sześc. na dobę.

W ramach kontraktu Skanska zmodernizowała również system zdalnego i automatycznego sterowania pracą stacji „Karczewska”, „Sienkiewicza” i „Borowa”, ujęcia „Batorego” oraz nowo projektowanej stacji „Grunwaldzka”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, a jego promotorem i beneficjentem pomocy z Funduszu Spójności było Miasto Otwock.

Korzyści dla społeczeństwa

Bezpośrednim efektem prac zrealizowanych przez Skanska w ramach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Otwocku jest znaczna poprawa komfortu życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb związanych z dostępem do wody. Wykonanie tego projektu pozwoliło na realizację koncepcji ekorozwoju przyjętą przez Inwestora - Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz zachowanie obecnego stanu środowiska naturalnego.

Zakres prac:

  • przewody wodociągowe magistralne - ok. 31 800 m
  • rozdzielcza sieć wodociągowa - ok. 87 500 m
  • przyłącza wodociągowe – 3000 szt.
  • nowe ujęcie i stacja uzdatniania wody
  • modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody
  • modernizacja systemu zdalnego i automatycznego sterowania pracą istniejących i nowobudowanych ujęć oraz stacji uzdatniania wody

Czego szukasz?

Pasujące

loading