c

Obwodnica Serocka

  • Serock
  • Serock
  • Serock

Budowa obwodnicy Serocka miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na trasie prowadzącej z południa Polski na Mazury.
Przez Serock przebiegają drogi krajowe nr 61 i 62. Dzięki budowie obwodnicy ruch samochodowy został wyprowadzony poza miasto, co poprawiło komunikację w sezonie letnim, szczególnie w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego.

Inwestycja obejmowała budowę dwujezdniowej obwodnicy o długości 7 km w ciągu drogi krajowej nr 61, odcinka drogi krajowej nr 62 od ronda w Wierzbicy do mostu nad rzeką Narew i połączenia z obwodnicą oraz odcinka drogi o długości 800 metrów w ciągu ulicy Zakroczymskiej. Skanska wykonała także trzy nowe węzły drogowe: Wojsk Łączności, Serock i Wierzbica. W ramach kontraktu powstały bezkolizyjne skrzyżowania, drogi lokalne równoległe do obwodnicy, siedem wiaduktów, ciągi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne, przepusty i przejścia dla zwierząt. Zrealizowano też roboty odwodnieniowe, wykonano oświetlenie i oznakowanie poziome i pionowe oraz ekrany akustyczne i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Czego szukasz?

Pasujące

loading