c

Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG)

  • Wytwórnia Mas Bitumicznych Skanska
  • Skawiński Obszar Gospodarczy
  • Skawiński Obszar Gospodarczy

Prace budowlane na terenie SOG polegały na przekształceniu ponad 50-hektarowej powierzchni zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru w kompleksowo funkcjonującą strefę gospodarczą. Skanska zrealizowała inwestycję w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że najpierw wykonała projekt Strefy, a następnie przystąpiła do robót budowlanych i uzyskała decyzję o użytkowaniu SOG. Założeniem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Skawiny poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, co nastąpiło dzięki budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, energetycznej, teleinformatycznej i infrastruktury drogowej.

Czego szukasz?

Pasujące

loading