c

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital

Z kart historii

Pierwsze plany rozbudowy nowogardzkiego szpitala pojawiły się  już w 1988 roku. Decyzję o realizacji przedsięwzięcia, budowie nowej izby przyjęć i oddziału internistycznego podjęto jednak dopiero w 1993 roku. Trzy lata później rozpoczęto drugi etap przebudowy, ale inwestycja została wstrzymana. Po 23 latach wznowiono przedsięwzięcie. Do tego momentu budynek znajdował się w stanie surowym.

Realizacja

W rozbudowanym przez Skanska szpitalu mieszczą się pomieszczenia techniczne, szatnie i sterylizatornia. Na parterze, obok izby przyjęć, umieszczony został oddział anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych oraz część gabinetów diagnostycznych. Piętro pierwsze przeznaczono na oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym oraz pracownię endoskopową. Na drugim piętrze umiejscowiono blok ginekologiczno – położniczy oraz porodowy, a na piętrze trzecim pomieszczenia administracyjne.

Realizacja projektu była podzielona na kilka etapów. W pierwszej fazie przebudowaliśmy istniejący już budynek szpitala będący w stanie surowym. W kolejnym etapie wyburzyliśmy część użytkowanego budynku, w miejscu którego powstał łącznik między starą częścią szpitala a nowo powstałym obiektem. Jako wykonawca odpowiadaliśmy m.in. za wymianę instalacji gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, modernizację sieci i przyłączy oraz zagospodarowanie terenu wokół szpitala.

Czego szukasz?

Pasujące

loading