c

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

W październiku 2012 roku Skanska zakończyła przebudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Konieczność przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni wynikała z rozwoju miasta i okolicznych gmin oraz zwiększającej się liczby mieszkańców, a co za tym idzie ze wzrastającej ilości ścieków.

Dzięki inwestycji o wartości 28 mln zł netto ostrowiecka oczyszczalnia stała się jedną z nowocześniejszych w województwie świętokrzyskim. Obecnie obiekt może przyjąć nawet do 16,8 tys. m sześc./dobę.

Wszystkie prace były prowadzone na czynnej oczyszczalni, co stanowiło dodatkowe utrudnienie dla zespołu realizującego projekt. Niezmiernie ważna była odpowiednia organizacja pracy. Przy remoncie pompowni I i II stopnia ścieki musiały być przepompowywane przy pomocy sprowadzanych z zewnątrz mobilnych pomp.

Kontrakt obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę czternastu istniejących obiektów oraz modernizację trzydziestu wyeksploatowanych obiektów, które zostały oczyszczone i odnowione oraz wyposażone w najnowocześniejszej klasy urządzenia. Inwestycja obejmowała również budowę sześciu nowych obiektów oczyszczalni, w tym nowy zbiornik biogazu, dodatkową komorę fermentacyjną, dwukomorowy piaskownik podłużny oraz stację zagęszczania, odwadniania, dezintegracji i higienizacji osadów.

W budynku administracyjnym powstało „serce” oczyszczalni z elektronicznym centrum sterowania wszystkimi obiektami. Do naszych zadań należało również zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

 

Projekt w liczbach:

 • rozbiórka starych obiektów – 14
 • budowa nowych obiektów – 6
 • obiekty zmodernizowane – 30
 • budowa sieci technologicznych
 • budowa nowej infrastruktury drogowej

Czego szukasz?

Pasujące

loading