c

Przebudowa stacji kolejowej Wrocław Leśnica

  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica
  • Stacja kolejowa Wrocław Leśnica

Inwestycja zrealizowana przez Skanska objęła przebudowę stacji kolejowej Wrocław Leśnica na odcinku od km 12,900 do km 14,450. Kontrakt został wykonany w ramach zadania pn.: Odbudowa i modernizacja linii kolejowych  E-30 i C-E 30, odcinek  Legnica-Wrocław-Opole.

Dogodne położenie stacji na głównej linii biegnącej w stronę granicy zapewnia bardzo dobrą komunikację z centrum Wrocławia, co generuje dużą ilość podróżujących z samej dzielnicy Leśnica i okolicznych miejscowości. Stanowi również uzupełnienie dla pozostałych środków komunikacji miejskiej.

Stacja Wrocław Leśnica jest wpisana do rejestru zabytków i podlega nadzorowi ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku  z tym przebudowa stacji miała na celu przywrócenie jej historycznego charakteru.

Renowacji zostały poddane historyczne drewniane wiaty peronowe. Kostka bazaltowa, zachowana pod warstwą asfaltu położonego na peronach w latach powojennych, została oczyszczona i ułożona ponownie pod wiatami. Oświetlenie peronów, megafony i zegary zostały zaprojektowane zgodnie ze wskazówkami Miejskiego Konserwatora Zabytków. Gruntowny remont przeszły podziemne przejście dla pieszych. Historyczne wyposażenie stacji zostało uzupełnione przez nowe elementy – na końcu peronów wybudowano przejście podziemne łączące ulice Wyboistą i Kącką, przekryte zadaszeniami z surowym, nowoczesnym wykończeniem.

Stacja Wrocław Leśnica pod nazwą Deutsche Lissa do użytku została oddana w 1844 wraz z otwarciem linii kolejowej z Wrocławia do Legnicy. Przez ponad sto lat była kilkukrotnie rozbudowana i doposażona w obiekty mające na celu zwiększenie pasażerom komfortu podróżowania. W 1945 r. została przemianowana na stację Wrocław Leśna, a następnie na obecnie obowiązującą nazwę Wrocław Leśnica. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Czego szukasz?

Pasujące

loading