c

STACJA POMP WIŚLINKA

Projekt budowy stacji pomp w Wiślince został wykonany w ramach programu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. W ramach inwestycji zrealizowaliśmy rozbiórkę istniejącej stacji, wykonanie tymczasowych stanowisk dla pomp oraz budowę nowej przepompowni i jej rozruch. Wykonana przez nas stacja w Wiślince odwodni polder o powierzchni 7,16 km kw. i odprowadzi wody do Martwej Wisły.

Realizacja przebudowy obiektu była bardzo istotna z punktu widzenia efektywności ochrony przeciwpowodziowej. Efektywność ta zależy od stanu technicznego oraz wydajności sieci melioracyjnej. Obszary odwadniane mechanicznie stanowią około 22% całego terenu Żuław Gdańskich, a zadaniem stacji pomp jest odwodnienie urodzajnego terenu nadmorskiego lub położonego poniżej poziomu morza, sztucznie osuszonego.

Czego szukasz?

Pasujące

loading