c

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie

  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie
  • Oczyszczalnia w Skawinie

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skawinie Skanska przeprowadziła z zachowaniem ciągłości pracy obiektu.

Inwestycja obejmowała rozbiórkę zniszczonych, niewłaściwie funkcjonujących obiektów i budowę nowych, związanych z gospodarką ściekową, osadową i biogazową. Zmodernizowano także istniejące obiekty i wymieniono ich wyposażenie technologiczne. Modernizacji poddane zostały m.in. piaskowniki, służące do oczyszczania ścieków z ziarnistych zanieczyszczeń (piasku, popiołu, węgla) oraz pompownia główna i reaktor biologiczny.

Nowe obiekty to m.in. budynek krat rzadkich i separacji piasku oraz budynek krat gęstych, gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające w postaci liści, worków, papierów itp. Powstała też stacja zlewna ścieków dowożonych oraz zespoły obiektów reaktora biologicznego, osadnika wtórnego i osadów: nadmiernego i przefermentowanego. Zakres inwestycji obejmował też zagospodarowanie terenu oczyszczalni – wykonanie dróg, chodników, placów manewrowych, zieleni, oświetlenia i fragmentów ogrodzenia.

Modernizacja oczyszczalni w Skawinie podwoiła jej zdolność przyjmowania ścieków. Po rozbudowie obiekt odprowadza ścieki od 92 tys. osób.

Czego szukasz?

Pasujące

loading