c

Tunel w Ząbkach

  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach
  • Tunel w Ząbkach

Po 23 miesiącach intensywnych prac Skanska oddała do użytku ponad 200-metrowe przejście drogowo-piesze pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej w Ząbkach.

Dzięki bardzo dobrej organizacji prac, przestrzeganiu ustalonego harmonogramu robót oraz zaangażowaniu zespołu nadzorującego i pracowników produkcyjnych tunel oddano do użytku aż trzy miesiące przed planowanym terminem.

W ramach inwestycji Skanska wykonała również ciągi piesze wraz z wydzieloną częścią na ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne oraz oświetlenie tunelu, przebudowała cały system odwodnienia, sieci gazowe, wodociągowe, sanitarne, sieci niskiego i średniego napięcia, a także sieci trakcyjne i teletechniczne wraz z wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk).

Największym wyzwaniem podczas budowy tunelu było prowadzenie prac m.in. na terenie kolejowym, pod ciągłym ruchem pociągów. Wymagało to od Skanska koordynacji prac wielu podwykonawców na małej przestrzeni w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej oraz czynnych ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców Ząbek.

Nowo budowany tunel połączył dwie części Ząbek: północną i południową. Kierowcy, piesi i rowerzyści zyskali bezpieczny, bezkolizyjny przejazd pod torami, który usprawnił komunikację i znacznie skrócił czas przejazdu z jednej części miasta do drugiej. Dodatkowo, w tunelu Skanska zamontowała windy, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do peronów.

Czego szukasz?

Pasujące

loading