c

Budowa infrastruktury technicznej i dróg w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej

  • Kleszczowska Strefa Przemysłowa
  • Kleszczowska Strefa Przemysłowa
  • Kleszczowska Strefa Przemysłowa

Od marca 2009 roku do października 2010 roku Skanska realizowała inwestycję w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4   polegającą na budowie infrastruktury technicznej i drogowej w Bogumiłowie.  Inwestorem była  Gmina Kleszczów w powiecie bełchatowskim.

Inwestycja powstała na terenach częściowo samoistnie zalesionych i bezleśnych nieużytkach w pobliżu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego – Bełchatów.

W ciągu 17 miesięcy robót wykonaliśmy i oddaliśmy do użytku sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągową, drogi oraz ciągi piesze i jezdne. Wykonaliśmy także infrastrukturę elektroenergetyczną, oświetlenie uliczne i system zasilania w energię elektryczną, który obejmuje stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków oraz przepompownię ścieków sanitarnych i deszczowych. Zakres wykonanych robót objął również oświetlenie terenu ujęcia wody.

Inwestycja przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości i stworzenia nowych miejsc pracy w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr IV, przeznaczonej pod budowę zakładów zajmujących się recyklingiem odpadów.

Projekt w liczbach:

  • Sieć wodociągowa: 8 km
  • Kanalizacja sanitarna: 7 km
  • Kanalizacja deszczowa: 8,2 km
  • Rurociągi ze światłowodem: 6,3 km
  • Infrastruktura drogowa: 8,6 km
  • Infrastruktura elektroenergetyczna: 6,5 km
  • Oświetlenie uliczne: 4,5 km

Czego szukasz?

Pasujące

loading