c

Zabezpieczenie wzgórza zamkowego w Sochaczewie

  • Zamkowe wzgórze w Sochaczewie

Z uwagi na fakt, że skarpy wzgórza od strony północnej i zachodniej były w znacznym stopniu narażone na osuwanie, co stanowiło realne zagrożenie dla stateczności zachowanych murów, niezbędne było ich jak najszybsze zabezpieczenie. W ramach projektu doraźnie zabezpieczyliśmy istniejące fragmenty ścian zamku na czas prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem skarp i wzgórza zamkowego. Jednocześnie wzmocniliśmy skarpę po północnej stronie wzgórza. 

Wykonaliśmy także prace konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejących ścian zamku.

Rewitalizacja obejmowała również zabezpieczenie murów przed dalszym niszczeniem. Stan techniczny zachowanych ruin zamku, a w szczególności ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, był bardzo zły. Były one w znacznej części zniszczone przez działania wojenne (I oraz II wojny światowej) i czynniki atmosferyczne. Zamek stał opuszczony od prawie 200 lat, bez jakiejkolwiek opieki i konserwacji.

W ramach prac konserwatorskich zostały wykonane prace polegające m.in. na wzmocnieniu osypujących się cegieł i zapraw hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym, dezynfekcji muru, usunięciu zapraw cementowych i nieestetycznie wykonanych wtórnych uzupełnień w miejscach ubytków cegieł i spoin oraz wymianie mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł na nowe.

 W celu zapewnienia zwiedzającym dostępu do wzgórz wykonaliśmy schody na tyłach istniejącego amfiteatru. Od strony skarpy północnej i zachodniej powstały też pochylnie dla pieszych o długości 210 m i szerokości 1,35 m, umożliwiające łagodne wejście i zejście ze szczytu.

 W ramach projektu wykonane zostały także roboty odwodnieniowe. Były to przyłącza kanalizacji deszczowej obsługujące remontowany teren, odwodnienie dziedzińca zamkowego, pochylni i skarp, drenaż zasypu za ścianą oporową oraz przepust kanalizacyjny przez groblę w rejonie ciągu pieszego.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading