c

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Skanska w ramach zadania wyremontowała kompleks obiektów wchodzących w skład Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Inwestycja objęła kompleksową wymianę pokrycia dachowego Pawilonu X i Pawilonu XI Cytadeli, w tym remont kominów, więźby dachowej, wymianę deskowania, rynien, rur spustowych, pokrycia z blachy na tytanowo–cynkowej oraz impregnację elementów drewnianych. W ramach zleconych prac Skanska odtworzyła także elewację obydwu Pawilonów poprzez skucie skorodowanych biologicznie tynków oraz wykonanie uzupełnień muru i przemurowań, wzmocnienie pęknięć, uzupełnienie tynków w technologii tynków renowacyjnych WTA i wykonanie laserunkowych powłok malarskich. Odtworzyliśmy też stolarkę zewnętrzną z zachowaniem krat międzyokiennych. Ponadto, wykonaliśmy izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej. Prace prowadziliśmy pod nadzorem konserwatora zabytków.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Jest zlokalizowane na terenie twierdzy, która powstała na wzgórzu żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego, w latach 1832-1836. W Cytadeli urzędowała komisja śledcza wydająca wyroki wojenne. Według szacunkowych danych warszawskiego Muzeum Niepodległości w obiekcie więzionych było około 40 tysięcy bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Więźniami X Pawilonu byli m.in.: Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński.

Czego szukasz?

Pasujące

loading