c

Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności w Bydgoszczy

  • Mosty Solidarności w Bydgoszczy

Niespełna siedem miesięcy trwała przebudowa torowiska na Mostach Solidarności w Bydgoszczy. Remont, którego wykonawcą była Skanska, pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu tramwajów oraz wyciszenie torowiska.

Bydgoskie Mosty Solidarności przeszły gruntowną przebudowę. Inwestycja wymagała demontażu starego torowiska, sieci i słupów trakcyjnych. Rozebrano też stalowe elementy mostu, kapy chodnikowe i podbudowy torowiska. Wyburzone zostały 4 z 8 podpór betonowych. Ponadto, wymienione zostały wszystkie dylatacje chodnikowe i 60 sztuk łożysk. Obiekt został wyposażony w system kolektorów odwadniających.

Mosty zyskały nową jezdnię torową, tzw. „tor węgierski”. To jedna z technologii układania torowisk. W prefabrykowanych płytach z dwoma kanałami umieszczone są szyny blokowe, które są bardziej płaskie niż typowe szyny. Przestrzeń pomiędzy szyną a płytą zalana została masą żywiczną. Dzięki temu uzyskano efekt tłumienia drgań oraz możliwość poruszania się po torowisku pojazdów samochodowych.

Problematyczne „przęsło nad groblą”.
Pierwotnie obiekt należało wzmocnić od góry - przez pogrubienie płyty i od dołu - poprzez doklejenie taśm z włókien węglowych. Jednak po wykonaniu piaskowania okazało się, że betonowe przęsło jest w tak złym stanie, że trzeba je wyburzyć i wybudować nowe. Całą operację Skanska wykonała w ekspresowym, trzytygodniowym tempie.

Czego szukasz?

Pasujące

loading