c

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze im. T. Kościuszki w Krakowie

  • Centrum - dziedziniec
  • Centrum - widok z Kopca
  • Centrum - widok z Kopca
  • Centrum - pochylnia
  • Centrum - widok z Kopca
  • Centrum - wnętrza

Odnowa zabytkowej kurtyny Fortu „Kościuszko” w Krakowie trwała dwa lata. W zrewitalizowanych wnętrzach powstało Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze. Środki na gruntowne odnowienie Fortu „Kościuszko”, który znajduje się tuż obok Kopca Kościuszki, pochodziły m.in. z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rewaloryzacja zabytkowego obiektu odsłoniła jego dawne walory, nadając mu jednocześnie funkcje wystawowe i konferencyjne. Kurtyna I-V Fortu nr 2 „Kościuszko”, którą odnowiła Skanska, to ceglano-kamienny obiekt murowany, który przed rozpoczęciem prac budowlanych, składał się z dwóch murów grubości 3 i 1,15 m.
Kurtyna jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym został wykonany szereg prac konserwatorskich. Powierzchnia cegieł została oczyszczona z zabrudzeń i mikroorganizmów, a braki w wątkach ceglanych uzupełnione. Skanska przeprowadziła też renowację elementów kamiennych, łącznie z wykonaniem replik zniszczonych i brakujących części, tzw. krenelaży. Obiekt przykryto stropodachem, który pełni jednocześnie funkcję tarasu widokowego.

Czego szukasz?

Pasujące

loading