c

Infrastruktura kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

  • PG w Siemianówce

W ramach realizacji Skanska odpowiadała za prace związane z budową infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Zakres inwestycji obejmował budowę kompleksu budynków, wraz z otaczającymi je drogami wewnętrznymi, ciągami komunikacji pieszej oraz zielenią. Realizacja całego projektu była podzielona na trzy etapy. Skanska odpowiadała za wykonanie I i III etapu.
Przedmiot realizacji objął wykonanie budynków administracyjnych straży granicznej i  izby celnej, budynku kontroli fitosanitarnej i magazynowego izby celnej, a także budowę rampy rozładunkowo – rewizyjnej oraz zagospodarowanie terenu. W ramach zadania Skanska odpowiadała także za wykonanie budynku garażowego, magazynu próbek materiałów niebezpiecznych oraz kojców dla psów. Wszystkie budynki wykonano w technologii tradycyjnej.
W ramach realizacji projektu w pełni wykonano uzbrojenie terenu. Ponadto Skanska odpowiadała za wykonanie kotłowni olejowej o mocy 420 kW, w pełni zautomatyzowanej, która to obecnie zapewnia ciepło budynkom znajdującym się na terenie PG w Siemianówce. Obiekty zostały standardowo wyposażone w wodę, kanalizację, c.o. c.t , wentylację mechaniczną i klimatyzację.
Projekt ma ogromne znaczenie dla poprawy, istotnej dla regionu, kontroli transportów oraz rozwoju współpracy i handlu z Białorusią. Inwestycja znacząco wpływa na poprawę skuteczności działania służb celnych – liczba odprawianych jednego dnia pociągów może wzrosnąć nawet o 100%. Z pewnością wzrośnie również szczelność granic oraz bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading