c

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie

Wybudowane przez Skanska Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (CITLiK), to nowoczesny obiekt biurowo-naukowy zlokalizowany przy Al. Krakowskiej w Warszawie, tuż przy najważniejszej trasie wylotowej prowadzącej z Warszawy w kierunku Krakowa, Katowic i Wrocławia.

Inwestycja została realizowana w dwóch etapach. W pierwszej kolejności Skanska wybudowała część zachodnią centrum oraz dokonała rozbiórki istniejących obiektów, następnie wykonała poszczególne skrzydła obiektu. Na II etapie firma zbudowała środkową i wschodnią część budynku.

Zakres prac wykonanych przez firmę objął również wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłączy i mediów, wyposażenie pomieszczeń biurowych, budowę dojazdu i dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzenia. Firma wykonała niezbędne prace branżowe, m.in. wodno-kanalizacyjne, energetyczne i elektryczne.

W rzucie budynek przypomina literę H. W części środkowej znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne, zaś w bocznej pomieszczenia do pracy.

Badanie struktur lotniczych i kosmicznych
W nowym obiekcie swoją siedzibę znalazła dyrekcja Instytutu Lotnictwa oraz specjalistyczne laboratoria (biura projektowe), tj.: wymiany ciepła w silnikach lotniczych i kosmicznych, obliczeniowe silników rakietowo-strumieniowych z detonacyjną komorą spalania, analiz cieplnych i wytrzymałościowych, adaptroniki, rakietowych materiałów pędnych, lotniczych i kosmicznych badań środowiskowych, a także testów przyrządów lotniczych i kosmicznych. Wyniki prowadzonych w centrum prac nad projektowaniem, tworzeniem i badaniem struktur lotniczych oraz kosmicznych, a także nad innowacyjnymi technologiami (inteligentne materiały, optymalizacja sił aerodynamicznych, zwiększenie bezpieczeństwa) mogą być w przyszłości wykorzystywane m.in. w przemyśle, w systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie, w inżynierii medycznej, robotyce, nowoczesnych systemach zasilających, a także w technologiach wykorzystywanych przy tworzeniu przedmiotów codziennego użytku.

W ramach projektu powstały również sale konferencyjne, wykładowe i audytorium. Uzupełnieniem tych funkcji jest zlokalizowana na parterze stołówka, z której mogą korzystać wszyscy pracownicy Instytutu.

Projekt kluczowy dla całego kraju
Instytut Lotnictwa jest państwową jednostką badawczo-rozwojową istniejącą od 1926 roku. Prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: silników lotniczych, ekologii, aerodynamiki, konstrukcji lotniczych i badań materiałowych.

Ponieważ obiekt został uznany za kluczowy dla całego Mazowsza, a nawet kraju, dlatego część zrealizowanej przez Skanska inwestycji została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Czego szukasz?

Pasujące

loading