c

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

  • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
  • Archiwum Państowe w Gorzowie Wlkp.
  • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
  • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
  • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
  • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

Nowa siedziba gorzowskiego Archiwum Państwowego jest pierwszym od kilkudziesięciu lat archiwum wybudowanym w Polsce.

Skanska wykonała nowoczesny dwukondygnacyjny obiekt. Jego kubatura wynosi 6 tys. m sześc., a powierzchnia niemal 1,8 tys. m kw., z czego połowę zajmują magazyny na dokumenty. Druga część pełni funkcję biurowo-administracyjną. Nowy obiekt pomieści ok. 9 km akt – dotychczasowy był w stanie pomieścić ich tylko 2,7 km. Archiwiści szacują, że magazyny wystarczą na 20-30 lat. W budynku powstały: magazyny na zbiory specjalne – skarbiec do przechowywania najcenniejszych dokumentów, z których najstarszy pochodzi z 1316 r., a także pracownia digitalizacji, pracownia naukowa, sala konferencyjna i wystawowa.

By archiwum spełniało swoje zadanie, akta muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Niezbędna jest odpowiednia wentylacja i wilgotność. Wykonawca musiał uzyskać zaostrzony rygor klimatyczny magazynów. Zrobił to poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu central wentylacyjnych, który dostarcza niezbędną ilość świeżego powietrza. Ilość powietrza nawiewanego do pomieszczeń, w których są magazynowane akta, została tak dobrana, by zapewnić wymagane do przechowywania akt parametry.

W nowym obiekcie akta znajdują się pod ścisłą ochroną.

Gorzowskie Archiwum Państwowe jest pierwszym obiektem spełniającym wszelkie wymogi przechowywania materiałów archiwalnych, jaki wzniesiony został w czasach III RP. Nowoczesne archiwa umożliwią przechowywanie dokumentów w postaci tradycyjnej, są również odpowiednio przygotowane do przechowywania dokumentów cyfrowych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading