c

Miasteczko ruchu drogowego w Pile

  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Miasteczko ruchu drogowego w Pile

Ścieżki rowerowe, ulice z sygnalizacją świetlną i znakami w wersji mini to pilskie miasteczko ruchu drogowego zrealizowane przez Skanska. Inwestycja powstała w ramach ogólnopolskiego projektu MSWiA finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Piła jest jedynym wielkopolskim miastem, które wytypowano do tego programu.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Miasteczko obejmuje infrastrukturę drogową, z jaką na co dzień spotykają się użytkownicy dróg. W ramach inwestycji powstała jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, na którą składają się: odcinki proste, różnego typu skrzyżowania, plac do ćwiczeń "ósemka", jezdnia o nawierzchni z kruszyw naturalnych imitująca drogę polną, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca odpoczynku wyposażone w stoliki, ławki, stojaki na rowery. Na terenie obiektu zostały zamontowane mini znaki drogowe, m.in. ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, elementy bezpieczeństwa ruchu, również sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz próg zwalniający.

Czego szukasz?

Pasujące

loading