c

Wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach

  • wały w Zembrzycach
  • wały w Zembrzycach
  • wały w Zembrzycach
  • wały w Zembrzycach

W ramach inwestycji powstało 3,4 km wałów przeciwpowodziowych. Został wybudowany prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Skawy, przechodzący w lewobrzeżny wał potoku Paleczka (dopływ Skawy).
W celu ograniczenia przesiąków przez wały, na odcinku styku obwałowania ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba na długości 850 m
Skanska wybudowała przegrodę przeciwfiltracyjną korpusu wału i jego podłoża. W tym miejscu w podłożu gruntowym powstała przesłona przeciwfiltracyjna bentonitowo-cementową o szerokości 50 cm i głębokości 6 m, a skarpę odwodną wału przeciwpowodziowego zabezpieczono ekranem z płyt żelbetowych. Na pozostałych odcinkach wykonano umocnienie skarpy odwodnej narzutem kamiennym.
Prace, które wykonała Skanska, obejmowały nie tylko obwałowania, ale też budowę pompowni wód deszczowych i przesiąkowych oraz zbiornika wyrównawczego o powierzchni 1,5 ha. Skanska wykonała ponadto przepusty wałowe, mury oporowe, drogi serwisowe, regulację i remont umocnień prawego brzegu rzeki Skawy oraz lewego brzegu potoku Paleczka. Konieczne też było przebudowanie i zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych i gazowych, które kolidowały z budową wałów w Zembrzycach.

Czego szukasz?

Pasujące

loading