c

Przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Nogat

  • Wschodnie nabrzeże rzeki Nogat
  • Wschodnie nabrzeże rzeki Nogat
  • Wschodnie nabrzeże rzeki Nogat
  • Wschodnie nabrzeże rzeki Nogat

Zrealizowana przez Skanska inwestycja objęta fragment nabrzeża pomiędzy murem Zamku Malbork a wschodnim brzegiem rzeki Nogat. Lokalizacja, w której wykonywane były prace budowlane, charakteryzuje się ogromnym znaczeniem turystycznym oraz komunikacyjnym. Dzięki przebudowie nabrzeże Nogatu miejsce inwestycji stało się teraz bardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Dodatkowo, poprawiona została drożność komunikacyjna wzdłuż rzeki, a także na odcinku od malborskiego zamku do dzielnicy Kałdowo.

W ramach kontaktu Skanska wykonała prace polegające przede wszystkim na robotach remontowych istniejącego nabrzeża. Ich celem było dostosowanie nabrzeża do obowiązujących przepisów i norm. W skład robót wchodziło m.in. wykonanie murów oporowych, schodów żelbetonowych oraz roboty elektroenergetyczne. Ponadto przeprowadzony został remont nawierzchni wraz z uzupełnieniem elementów oświetlenia i małej architektury.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Czego szukasz?

Pasujące

loading