c

Modernizacja jazu Janowice na Odrze koło Wrocławia

  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze
  • Jaz Janowice na Odrze

Imponujący jaz Janowice na Odrze koło Wrocławia przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja zrealizowana przez Skanska pozwoliła na dostosowanie obiektu do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 r.

Celem modernizacji była poprawa fatalnego stanu technicznego obiektów i ich warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i zimowym, a także w czasie przepuszczania wód powodziowych. Udało się to osiągnąć poprzez przebudowę jazu z zamknięciami sektorowymi na kontrolowane z poziomu sterowni zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym.

Przepławki dla ryb i stanowisko monitoringu ryb
Skanska wykonała remont istniejącej przepławki dla ryb, typu komorowego, znajdującej się w przyczółku lewym, wybudowała także nową przepławkę ryglową. Przepławki umożliwiają migrację ryb również w górę rzeki. Na brzegu lewym w bezpośrednim sąsiedztwie przepławki usytuowane zostało stanowisko monitoringu ryb (żelbetowe pomieszczenie o wymiarach 2 m x 2,5 m x 3 m wysokości i o 30 cm grubości ścian i stropu). Poniżej poziomu wody znajduje się wodoszczelne okno umożliwiające obserwacje migrujących ryb.

Podczas modernizacji jazu firma wykonała wiele robót specjalistycznych takich jak: cięcie żelbetu przy pomocy techniki diamentowej, cięcie i spawanie stali pod wodą, mikrowybuchy oraz prace alpinistyczne. Z uwagi na specyfikę obiektu jak i jego lokalizację do większości prac wykorzystywana była jednostka pływająca.

Czego szukasz?

Pasujące

loading