c

Węzeł integracyjny w Iławie

Zrównoważony rozwój

Zrealizowana przez Skanska inwestycja objęta budowę węzła integracyjnego w Iławie. Projekt został wykonany w formule „Zaprojektuj i buduj”. Zakres prac wykonanych przez Skanska obejmował przede wszystkim przygotowanie projektu wykonawczego i realizację prac budowlanych w ramach budowy układu komunikacyjnego w centrum Iławy. W zakres zadania weszły m.in. prace związane z budową dwóch rond, przebudową infrastruktury podziemnej (kanalizacja) oraz zagospodarowaniem terenu wokół pasa drogowego

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Czego szukasz?

Pasujące

loading