c

Hydrotechnika i ochrona środowiska

Realizując obiekty hydrotechniczne i związane z ochroną środowiska zapewniamy lokalnym społecznościom bezpieczeństwo przed powodziami, uczestniczymy w rozwoju środowiska i gospodarki wodnej, a co się z tym wiąże, wpływamy na polepszenie warunków życia mieszkańców wokół inwestycji.

Jaz Janowice
1 / 9 Jaz Janowice
Bulwary Wiślane
2 / 9 Bulwary Wiślane w Warszawie
Wały nad Widawą
3 / 9 Wały nad Widawą
Wały nad Widawą
4 / 9 Wały nad Widawą
Modernizacja kanału Radunii
5 / 9 Modernizacja kanału Radunii
stopień-wodny-chróścice-polska
6 / 9 Obiekty hydroinżynieryjne zrealizowane przez Skanska
sluza-rudziniec-polska
7 / 9 Śluza Rudziniec
oczyszczalnia-ścieków-tarnobrzeg-polska
8 / 9 Oczyszczalnia ścieków
wały-zembrzyce-polska
9 / 9 Wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach

Podejmujemy się nietypowych i wymagających projektów, do których należą największe polskie zapory i stopnie wodne. Naszą sztandarową inwestycją jest Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn -Niedzica - Sromowce Wyżne wraz z elektrowniami, który uchronił dolinę Dunajca przed powodzią w 1997 r.

Hydrotechnika śródlądowa

Wykonujemy prace związane z ochroną przed powodzią - regulujemy i umacniamy rzeki, budujemy wały przeciwpowodziowe, zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy na swoim koncie m.in. rozbudowę kanału środkowego Obry, odbudowę i modernizację koryta rzeki Oława. Budując tamy, śluzy, kanały, jazy i stopnie wodne poprawiamy niezawodność żeglugi, zwiększamy przepustowość szlaków wodnych oraz promujemy turystykę wodną regionu.

Ochrona środowiska

Zajmujemy się także realizacją sieci kanalizacyjnych (deszczowych i sanitarnych), które chronią glebę i wodę przed działaniem ścieków komunalnych i przemysłowych. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę stacji ujęć i uzdatniania wody, stacji pomp, zbiorników wodociągowych i wodociągów. Jesteśmy wykonawcą składowisk i sortowni odpadów, m.in. w Bielsku-Białej, które umożliwiają ochronę środowiska dzięki segregacji i odzyskiwaniu szkła, papieru i metalu. Budujemy nowoczesne oczyszczalnie ścieków wyposażone w innowacyjne technologie biologicznego oczyszczania ścieków.

Nowoczesne technologie

Podczas procesu inwestycyjnego, od oferowania, realizacji, po okres gwarancyjny stosujemy nowoczesne technologie. Budowa obiektów wspomagana jest przez BIM (proces inteligentnego zarządzania informacją o obiekcie), który zapewnia nowy wymiar i jakość pracy. Prowadzimy prace z cyfrową informacją generowaną przez drony, laserowe urządzenia skanujące czy systemy sterowania maszynami. Dzięki temu zyskujemy większą efektywność, bezpieczeństwo, precyzję wykonania, wyższą wydajnośći mobilność na budowie.

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018