c

Dostęp gościnny do internetu

Usługa „Gościnnego Dostępu do Internetu’’ została udostępniana przez Departament Informatyki Skanska S.A. w celu umożliwienia korzystania z sieci Internet dla osób spoza Skanska S.A.

Skanska S.A. zastrzega sobie pełne prawo do monitorowania i nadzoru wszelkich połączeń i działań użytkownika realizowanych przy wykorzystaniu Usługi. Wszelkie połączenia mogą być monitorowane pod katem zawartości i zgodności zasadami bezpieczeństwa informacji obowiązującymi w Skanska S.A.(monitorowanie odwiedzanych stron, monitorowanie sesji).

Zabronione jest udostępnianie konta i hasła osobom trzecim. Wszelkie naruszenie zasad korzystania skutkuje zablokowaniem konta i informacją do sponsora.

Pomoc dla Użytkownika

Wsparcie dla usługi:
HelpDesk Skanska S.A.
Telefon (22) 561 3200

Zasady korzystania z Usługi

 1. Korzystając z usługi użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań w celu bezpiecznego i poprawnego korzystania z sieci Internet, w szczególności:
  a) Zapobiegać (np. poprzez odpowiednie zabezpieczenie swojego komputera, rezygnacje z przeglądania podejrzanych witryn i pobierania oprogramowania, itp.) rozprzestrzenianiu się za pośrednictwem jego komputera wirusów komputerowych i szkodliwego oprogramowania, spamu (niechcianej poczty), itp.
  b) Powstrzymać się od pobierania, rozpowszechniania lub udostępniania wszelkich treści i programów niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, lub mogących mieć negatywny wpływ na innych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wszelkie negatywne działania w sieci zainicjowane z jego komputera.
 3. Zabronione jest w szczególności:
  a) Pobieranie, rozpowszechnianie lub udostępnianie filmów, muzyki, programów i innych utworów z naruszeniem praw własności intelektualnej.
  b) Pobieranie, rozpowszechnianie lub udostępnianie oprogramowania służącego do przełamywania zabezpieczeń i innych programów nielegalnych lub potencjalnie szkodliwych.
  c) Przeprowadzanie prób ataków, penetracji sieci i innych działań mogących mieć negatywny wpływ na infrastrukturę informatyczną lub użytkowników sieci Internet.
  d) Przesyłanie niechcianej poczty - tzw. „spamu”.
  e) Pobieranie, rozpowszechnianie lub udostępnianie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, obscenicznych, nielegalnych, lub łamiących powszechnie przyjęte zasad współżycia społecznego, w szczególności takich jak: materiały rasistowskie, pornografia, groźby itp.
  f) Pobieranie treści, które skutkuje dużym obciążeniem łączy (telewizja internetowa, You Tube, itp.).
  g) Inne działania mogące mieć negatywne skutki dla wizerunku Skanska S.A.
 4. Jeżeli Użytkownik nie jest pewien, czy określone działanie jest dozwolone przy korzystaniu z usługi, powinien skontaktować się z HelpDeskiem Skanska S.A.
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017