c

Przejście na system Oracle

W tygodniu rozpoczynającym się od 20 maja 2024 r. w Skanska Commercial Development Europe i naszych spółkach zależnych, działających w Polsce, wdrażamy nowy system Oracle ERP do zarządzania naszymi działaniami finansowymi, handlowymi i zaopatrzeniowymi w bardziej zintegrowany, usprawniony i oparty na danych sposób.

Chociaż przewidujemy, że wpływ na Ciebie i naszą codzienną współpracę będzie ograniczony, wdrożenie nowego systemu będzie wywpłuje wyłączenie systemu Skanska (na około miesiąc, ze względu na migrację danych) i kilka zmian wpływających na Ciebie po uruchomieniu nowego systemu Skanska Oracle ERP.

Niedostępność systemu Skanska

​23 kwietnia - 20 maja 2024 r.
Od 23 kwietnia 2024 r. Skanska nie będzie w stanie przetwarzać faktur, transakcji finansowych i innych transakcji do czasu uruchomienia nowego systemu Oracle ERP w tygodniu 20 maja 2024 r. W okresie przejściowym zapewnimy wszystkie nasze zobowiązania finansowe.

Jakie zmiany będą miały na Ciebie wpływ?

1

Numer Oracle zamówienia zakupu

Wraz z uruchomieniem nowego systemu wprowadzimy "numer Oracle". Wszystkie przyszłe zamówienia (PO) wystawione w Oracle ERP będą miały "numer zamówienia Oracle", który musi być zawarty na wszystkich fakturach. Jest to kluczowy warunek, abyśmy mogli terminowo przetwarzać faktury.

2 Prosimy o poinformowanie nas, jeśli jakiekolwiek dane firmy uległy zmianie (np. adres), abyśmy mieli aktualne dane w naszym nowym systemie.

Adres e-mail Skanska do wysyłania/skanowania faktur oraz warunki otrzymywania faktur elektronicznych pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z osobą kontaktową Skanska Commercial Development Europe.

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024