c

Bazylika w Leżajsku

  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika
  • Bazylika

Skanska dokonała rewaloryzacji jednego z najważniejszych zabytków Podkarpacia - bazyliki i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku. Wyremontowała elewację i wschodnie skrzydło klasztoru. Proces konserwacji objął także kurtyny murów obronnych – z wyłączeniem murów od strony zachodniej. Przebudowany został Plac Mariacki, odtworzono historyczne ogrody, rozbudowano także parking i zagospodarowano teren wokół obiektu. W istniejącym budynku gospodarczym powstał Franciszkański Ośrodek Kultury. Rewaloryzacja objęła również modernizację przestarzałej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż nowoczesnej instalacji przeciwwłamaniowej i monitoringu.

Wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, archeologa i inwestora. Wyzwaniem był złożony pod względem wykonania technicznego zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący prace typowo budowlane, jak również prace konserwatorskie oraz roboty wykonywane w otoczeniu klasztoru i bazyliki, podczas gdy obiekt ten był stale dostępny dla zwiedzających.

Renowacja bazyliki, klasztoru i jego otoczenia poprawiła stan zabytkowy zespołu klasztornego. Zwiększyło się znaczenie obiektu w regionie i kraju, a w ramach Franciszkańskiego Ośrodka Kultury na teren klasztoru zostały wprowadzone nowe funkcje kulturalne i społeczne, które do tej pory - z uwagi na brak dostępnych powierzchni - były realizowane w sposób ograniczony.

Inwestycja była współfinansowana ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Czego szukasz?

Pasujące

loading