c

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice

 • Chróścice
 • Chróścice
 • Chróścice
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu
 • fot. RZGW we Wrocławiu

W wyniku prac modernizacyjnych śluza Stopień wodny Chróścice została przystosowana do III klasy drogi wodnej. Stopień zyskał nowoczesny jaz klapowy, który poprawi niezawodność żeglugi, a także bezpieczeństwo powodziowe w regionie. Obiekt spełnia także najwyższe wymogi ochrony środowiska.
W ramach inwestycji, w miejsce ponad stuletniego jazu iglicowego, wykonaliśmy nowoczesną konstrukcję trzyprzęsłowego jazu klapowego o świetle 3 x 32 m i wysokości piętrzenia na progu 2,4 m, który wyposażyliśmy w nowoczesny układ sterowania. Nowy jaz został zrealizowany w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejącego obiektu. To pierwsza taka budowa w Polsce, który była realizowana 50 m powyżej piętrzącego jazu kozłowo-iglicowego, stwarzając tym samym dodatkowe wyzwania realizacyjne.
Inwestycja obejmowała również remont i modernizację awanportów i dalb cumowniczych (dzięki którym przepływające przez stopień wodny statki mogą bezpiecznie oczekiwać na prześluzowanie) i śluzy żeglugowej, która polegała na przebudowie głów i ściany lewej, remoncie ściany prawej i kanałów obiegowych, z jednoczesną wymianą wyposażenia technologicznego.
Dla zwiększenia atrakcyjności terenów przybrzeżnych wybudowaliśmy ogólnodostępną, stalową, kładkę dla pieszych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych, co zapewniło komunikację między miejscowościami Chróścice i Narok. Wyremontowaliśmy oraz wykonaliśmy budynki dla personelu obsługującego stopień wodny. Dodatkowo, na obu brzegach wykonaliśmy przystanie, nabrzeże przeładunkowe oraz drogi dojazdowe z placami manewrowymi.

Czego szukasz?

Pasujące

loading