c

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice

Wyzwania

Trudnym technologicznie i logistycznie zadaniem była budowa samego jazu. Długie na kilkanaście metrów grodzice stalowe, z których wykonane zostały ściany nabrzeży oraz przęsła jazu, zabijane były z wody w okresie zimowym. Wyzwaniem były także trudne warunki atmosferyczne. Zimą, wraz z mrozami, konieczne było położenie jazu iglicowo-kozłowego. Niska woda utrudniała pływanie jednostkom obsługującym budowę, a w połączeniu ze zjawiskami lodowymi na rzece (śryż, kra lodowa) całkowicie przerywała roboty wykonywane z wody. Wiosna, lato i jesień wraz z opadami przynosiły większe przepływy na rzece. Szybki nurt rzeki w bliskości piętrzącego jazu ograniczał prace, a dalsze wzrosty stanów wody, zgodnie z instrukcją przeciwpowodziową, powodowały ich przerwanie, a nawet konieczność zalania dołu budowlanego (grodzy), gdzie były prowadzone roboty.

Czego szukasz?

Pasujące

loading