c

Ul. Nowolazurowa w Warszawie

Wyzwania na budowie

Największym wyzwaniem podczas realizacji była praca na terenie kolejowym. Prowadzenie robót wymagało szeregu uzgodnień, opracowania regulaminów, ustalenia terminów wyłączeń sieci trakcyjnej i zamknięć torowych oraz zdobycia pozwolenia na wejście na były teren Spółki PKP. Teren kolejowy to również praca w bliskim sąsiedztwie trakcji. Z uwagi na ryzyko porażenia prądem bardzo ważnym elementem realizacji projektu było ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Czego szukasz?

Pasujące

loading