c

Rozbudowa Fabryki Maszyn Famur S.A. w Katowicach

  • Fabryka Farmur
  • Fabryka Farmur

Od stycznia 2010 roku do stycznia 2011 roku Skanska realizowała kontrakt polegający na rozbudowie  Fabryki Maszyn FAMUR w Katowicach. Inwestycja obejmowała dwa etapy robót. W pierwszym etapie wykonaliśmy cztery hale produkcyjne (w tym jedną hamownię), budynek produkcyjno-socjalny, główną stację zasilającą oraz budynek portierni głównej wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami użytkowymi i technologicznymi o łącznej powierzchni użytkowej  ponad 9 tys. m kw. Drugi etap to wykonanie hali produkcyjno – montażowej o powierzchni użytkowej  blisko 2,7 tys. m kw. W budynku hamowni zabudowaliśmy fundament pod układ maszyn do docierania dużych silników elektrycznych wykorzystywanych np. w górnictwie.

Rozbudowa fabryki obejmowała również prace ziemne, wykonanie fundamentów wraz z podbudową pod posadzkę dla obiektów hali obróbki mechanicznej, narzędziowni i magazynu. Byliśmy także odpowiedzialni za budowę dróg wewnątrzzakładowych, parkingów, chodników oraz pasów zwalniających i włączeniowych do drogi krajowej.

Bardzo ciekawym elementem pod względem wykonawczym i konstrukcyjnym było wykonanie stropu antresoli o pow. około 370 m kw. w hali produkcyjno-montażowej. Został on posadowiony na łożyskach elastomerowych i wypełniony  914 sztukami kul z tworzyw sztucznych Cobiax o średnicy 45 cm każda. Równie ciekawy był zastosowany przez nas sposób wygłuszenia hali. W tym celu użyliśmy dźwiękochłonnych i niepalnych płyt przestrzennych Poroso 2200 i Porfles.

Zakres przeprowadzonych robót

-  roboty ziemne i makroniwelacja terenu wraz z drogami, placami manewrowymi i chodnikami, pasem zwalniającym i włączeniowym do drogi krajowej

- palowanie pod fundamenty

- fundamenty żelbetowe monolityczne pod maszyny i urządzenia technologiczne

- montaż konstrukcji stalowej i żelbetowej prefabrykowanej

- obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych

- pokrycie dachu blachą trapezową, wełną mineralną

- posadzki żelbetowe zbrojone wraz z podbudową

- dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz dostawa bram, świetlików dachowych i klap dymowych

- izolacje akustyczne w budynku hamowni

 

Dane techniczne:

  • powierzchnia użytkowa:  11,76 tys. m kw.
  • kubatura:  155,86 tys. m sześc.

Czego szukasz?

Pasujące

loading