c

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kowary

  • kanalizacja w Kowarach
  • kanalizacja w Kowarach
  • kanalizacja w Kowarach

Kontrakt zakładał budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicach Kowar: Podgórze, Wojków, Krzaczyna i Centrum o łącznej długości ponad 38 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dwoma osadnikami i separatorami wód deszczowych. Dodatkowo, w dzielnicy Centrum wybudowaliśmy dwie przepompownie ścieków i kanalizację ciśnieniową. Ponadto, na długości ok. 5 km wykonaliśmy sieć wodociągową wraz z nowym ujęciem wody i stacją uzdatniania.

Czego szukasz?

Pasujące

loading