c

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kowary

Dodatkowe informacje

Roboty prowadziliśmy jednocześnie na wielu odcinkach, w większości w centrum miasta, z czym wiązała się m.in. konieczność zmiany organizacji ruchu. Podczas wykonywania prac napotkaliśmy na wiele przeszkód: rowy, cieki. potoki, drogi i tory kolejowe, a także bardzo dużą ilość niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Największym wyzwaniem w trakcie realizacji robót było przejście głównego kanału sanitarnego pod torami kolejowymi w dzielnicy Podgórze, a także praca w głębokich na ponad 4 m wykopach i organizacja pracy maszyn w centrum miasta.

Czego szukasz?

Pasujące

loading