c

Przebudowa i wzmocnienie DK nr 1 na odc. Pruszcz Gd. -Pszczółki

Realizacja projektu

Inwestycja obejmujowała 3 odcinki oddzielone od siebie odcinkami zmodernizowanymi w ramach odrębnych zadań.
Zakres robót:
1. Roboty drogowe i branżowe:
* roboty ziemne /wykop/ - 33 000 m3
* roboty ziemne /nasyp/ - 69 500 m3
* podbudowy z kruszywa stab. cementem - 38 000 Mg
* podbudowy z kruszywa łamanego - 36 000 Mg
* warstwy bitumiczne - 69 000 Mg
* krawężniki betonowe i kamienne - 37 000 m
* chodniki i nawierzchnie z kostki bet. - 77 000 m2
* nawierzchnie z płyt żelbetowych- 45 000 m2
* przepusty stalowe - 65 szt
* kanalizacja deszczowa - 7 000 m
* teletechnika - 3 200 m
* roboty energo-elektryczne - 15 000 m
* sygnalizacja świetlna - 8 kpl
* sieć gazowa - 400 m
* sieć wodociągowa - 1 600 m
2. Roboty mostowe - 3 szt
* przebudowa mostu na przepust na Kanale Młyńskim
* remont mostu przez rzekę Kłodawę
* rozbiórka wiaduktu kolejowego

Czego szukasz?

Pasujące

loading