c

Most Zwierzyniecki

Zakres prac

  • rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych,
  • przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego jak: kanalizacja, woda, gaz, elektroenergetyka,
  • wykonanie dwóch wiaduktów najazdowych, wschodni o długości 18,3 m i zachodni o długości 33 m,
  • budowa mostu głównego o rozpiętości przęsła 132 m i łącznej szerokości jezdni i chodników 20,4 m,
  • budowa dróg dojazdowych do mostu, wykonanie murów oporowych,
  • wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych wzdłuż trasy dojazdów,
  • instalacje sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenie trasy,
  • wykonanie elementów małej architektury i zazielenienia trasy.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading