c

Wieża kontroli lotów Lublinek

  • Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Lublinek
  • Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Lublinek

Budynek Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego składa się z 2-kondygnacyjnej części administracyjno-biurowej oraz części technicznej z 5-kondygnacyjną wieżą, w której znajdują się poziomy: techniczny, socjalno-wypoczynkowy oraz operacyjny.
Niska część budynku swoim kształtem przypomina dwa stykające się ze sobą prostokąty o jednospadowych dachach, ze wspólną ścianą odchyloną od pionu o 85,5 stopnia. Część wysoka to wieża, której trzon stanowi klatka schodowa oraz szyb windowy. Do trzonu przymocowana jest siatka cięto-ciągniona, mocowana na podkonstrukcji stalowej. Konstrukcja oraz siatka zostały zaprojektowane w taki sposób, by sprawiać wrażenie pochyłości wieży. Efekt ten został osiągnięty poprzez mocowanie siatki na podkonstrukcji pod kątem 10 stopni do głównego, pionowego trzonu wieży. Również poziom techniczny i socjalno-wypoczynkowy, z wyjątkiem przeszklenia od strony północnej i zachodniej, są całkowicie zasłonięte siatką, która stanowi kontynuację skośnej ściany niskiej części budynku. Wyjątkiem od zastosowania siatki jest poziom operacyjny, który jest całkowicie przeszklony ze względu na funkcję jaką pełni. Siatka cięto-ciągnioną jest przedłużona ponad poziom stropu nad poziomem operacyjnym, w celu częściowego zasłonięcia urządzeń nadawczo-odbiorczych znajdujących się na dachu.
Bryła obiektu nawiązuje do dynamiki panującej na lotnisku. Podkreślają to różne kąty nachylenia ścian. Dzięki temu sala operacyjna może być umiejscowiona jak najbliżej pasa startowego. Ważnym elementem projektu było także stworzenie kontrolerom lotu odpowiednich warunków do wypoczynku. Wysunięty z bryły wieży szklany box pozwolił na powiększenie powierzchni socjalnej i stworzenie komfortowych warunków dla relaksu.

Czego szukasz?

Pasujące

loading